Tuesday, 7 March 2017

ഇതൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത്   ...' ഇനി സാധാരണക്കാരനും  സ്വപ്നം കാണാം   ... ഇതാണ്  ഞങ്ങൾ ആഗ്ര ഹിച്ചത്    ..... അനുമോദനങ്ങൾ .... വിനായകൻ..... മറ്റുള്ളവർക്കും ....

No comments:

Post a Comment